wtorek, 3 października 2017

Z biblioteki w Modliborzycach

Po wakacjach jako pierwszy bibliotekę odwiedził Koziołek Matołek, zapraszając dzieci do przeczytania książek o swoich przygodach. Przed podróżą Matołek żegna całą rodzinę.poniedziałek, 3 lipca 2017

InformacjaWYTRESUJĄ ROBOTY W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
 W BAĆKOWICACH
  Zainteresowani wezmą udział w warsztatach z kodowania. Przygotowuje je dla nich Gminna Biblioteka publiczna w Baćkowicach, która - jako jedna ze stu instytucji w Polsce - zakwalifikowała się do projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”.
Każda osoba, która weźmie udział w warsztatach, będzie miała okazję odkryć, czym jest programowanie. I zrobi to w wyjątkowy sposób - zadaniem uczniów będzie przygotowanie robota o nazwie Finch do udziału w wyścigu w labiryncie ułożonym
z książek i pudełek. Trzeba będzie więc go zaprogramować, czyli napisać kod,
pod którym kryją się polecenia, które robot powinien wykonać. Tak, by w rezultacie sprawnie nim sterować, omijać wszystkie przeszkody i jak najszybciej dotrzeć do mety.
Iwona Kolosek, specjalistka projektu „Link do przyszłości”: Programowanie to nic innego, jak komunikowanie się z maszynami w sposób, który jest dla nich zrozumiały. Dzięki temu winda - która jest przecież maszyną - wie, że wciśnięcie przycisku z cyfrą 5 oznacza, że powinna zawieźć nas na 5 piętro, wykonując przy tym określoną sekwencję działań (m.in. musi zamknąć drzwi, zatrzymać się na określonej wysokości, wydać dźwięk, a następnie otworzyć drzwi). Nieustannie otaczają nas maszyny, które ktoś wcześniej zaprogramował. Z kodowaniem spotykamy się korzystając z komputera, przeglądając strony WWW, używając smartfona, ale również korzystając z windy, pralki czy ruchomych schodów.
Umiejętność programowania pozwala zrozumieć, jak działają otaczające nas technologie, by móc bardziej świadomie z nich korzystać, a być może również je tworzyć i rozwijać. Wzmacnia też kreatywność i zdolność logicznego myślenia.
Młodzi ludzie podczas warsztatów zdobędą więc kompetencje, które zaprocentują w przyszłości i być może przyczynią się do wyboru studiów czy zawodu związanego z nowymi technologiami. A to niezwykle ważne, ponieważ szacuje się, że do 2020 roku w Unii Europejskiej będzie brakowało nawet 825 tysięcy informatyków, zwłaszcza programistów. A w Polsce, jak wynika z danych GUS, zaledwie 4,6% młodych ludzi decyduje się na studia informatyczne. Największym powodzeniem nadal cieszą się wśród nich kierunki ekonomiczno-administracyjne, społeczne oraz pedagogiczne, które łącznie wybiera aż 46,3% kandydatów. Po nich jednak nie zawsze łatwo jest znaleźć pracę. W rezultacie, według danych Eurostat bezrobocie w Polsce wśród osób poniżej 25. roku życia jest ponad 3-krotnie wyższe niż w starszych grupach wiekowych i wynosi 15,8%.
Gminna Biblioteka Publiczna w Baćkowicach organizuje warsztaty dzięki udziałowi w projekcie „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”. Jego celem jest zachęcanie młodych ludzi z małych miejscowości do nauki kodowania. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpark. Został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

poniedziałek, 26 czerwca 2017

Z biblioteki w Modliborzycach13czerwca br. bibliotekę odwiedzili uczniowie z kl. I PSP w Modliborzycach z wychowawczynią Panią  M. Kot. Dzieci wysłuchały opowiadaniach o dwóch sympatycznych książkowych bohaterach, Bolku i Lolku, którzy spędzili wakacje nad morzem i jaką tam przeżyli przygodę. Dodatkową atrakcją była makieta z Bolkiem i Lolkiem i skrzynia ze skarbami (skarpety), która wzbudziła bardzo duże zainteresowanie dzieci .Na zakończenie spotkania bibliotekarka otrzymała od Pani wychowawczyni podziękowanie za całoroczną współprace.
Następnie bibliotekarka odwiedziła PP i OP przy PSP w Modliborzycach. Bohaterami spotkania byli też Bolek I Lolek i ich wakacyjne przygody. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały opowiadania, uroczyście otworzyły skrzynie  ze skarbami i ku ich zdziwieniu ujrzały wnętrze skrzyni wypełnionymi kolorowymi skarpetkami. Na zakończenie spotkania bibliotekarka otrzymała podziękowanie od Pań Wychowawczyń M. Borkowskiej i A. Partyki za pomoc w realizacji projektu „Bajkoterapia”.
Po spotkaniu galeria biblioteki zapełniła się pracami małych czytelników. W ramach podziękowania bibliotekarka przygotowała laurki z okazji zbliżającego się Dnia Taty.

środa, 21 czerwca 2017

Konkurs PoetyckiXXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego
„O Liść Dębu”

Organizatorzy:
Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock

Regulamin

Cele konkursu:
– pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej;
– konfrontowanie twórczości poetyckiej;
– promowanie młodych twórców.

Zasady:
·         Uczestnikiem może być każdy autor, który w terminie do 22 września 2017 r. nadeśle zestaw wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (papierowych i elektronicznych) oraz nienagrodzonych w innych konkursach.
·         Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką.
·         Na konkurs należy nadesłać – w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego lub czytelnego rękopisu – zestaw pięciu wierszy w czterech egzemplarzach.
·         Uczestnicy wysyłają prace na adres:
Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego,
ul. Tadeusza Kościuszki 6, 09 - 402 Płock.
·         Nadsyłane teksty powinny być opatrzone godłem (pseudonimem). Imię, nazwisko, adres autora, a także numer telefonu kontaktowego i adres mailowy należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączonej do zestawu wierszy.
·         Jeżeli uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, w kopercie opatrzonej godłem należy umieścić dodatkowo podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystaniu wizerunku w celach promocyjnych konkursu.
·         Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jeden zestaw wierszy. Przesłanie więcej niż jednego zestawu wierszy jest równoznaczne z dyskwalifikacją w konkursie.
·         Na kopercie z nadsyłanymi pracami powinien znaleźć się dopisek: Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”.
·         Organizatorzy nie zwracają tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych wierszy w tomie pokonkursowym, prezentacji w prasie, radiu, telewizji, a także do nieograniczonego rozpowszechniania utworów w Internecie (m.in. w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej) bez zgody autorów i honorarium.
·         Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na publikację w tomie pokonkursowym oraz na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celach promocyjnych związanych z konkursem.

Nagrody:
·         Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez organizatorów jury złożone z krytyków literackich, poetów i przedstawicieli organizatora.
·         Przewiduje się następujący podział nagród i wyróżnień (finansowych):

– Nagrody i wyróżnienia ogólne (w tym I Nagroda Prezydenta Miasta Płocka – „Liść Dębu”)
– Wyróżnienie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock.
– Wyróżnienie za zestaw wierszy o tematyce związanej z Płockiem, z Wisłą (nawiązujący do historii lub współczesności miasta).
– Nagroda Dyrektora Książnicy Płockiej w kategorii: limeryk (nagrodzony zostanie najlepszy zestaw limeryków lub najlepsze pojedyncze utwory w tym gatunku literackim).

·         Jury może zrezygnować z przyznania którejś nagrody lub dokonać innego podziału nagród.
·         Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w listopadzie 2017 r.